T-OSH Podcast
Ep. 1  “10 ข้อปฏิบัติป้องกันโควิด 19 สำหรับสถานประกอบกิจการ”

Ep. 1 “10 ข้อปฏิบัติป้องกันโควิด 19 สำหรับสถานประกอบกิจการ”

March 12, 2021

สถานประกอบกิจการ หรือโรงงาน ก็เป็นสถานที่ที่มีการรวมตัวของผู้ปฏิบัติงานเพื่อผลิตสินค้าและบริการ ซึ่งอาจจะมีการใช้สถานที่ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่างๆ และการสัมผัสสิ่งของร่วมกัน จึงอาจก่อให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคนะคะ เรามีคำแนะนำสำหรับสถานประกอบกิจการ เกี่ยวกับวิธีป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด19 มาฝากกันคะ..

Podbean App

Play this podcast on Podbean App